O projektu

Demolice stávajícího základu a realizace nového ŽB základu, včt. technologických kanálků.

Klient

BMT Medical Technology s.r.o.

Status

Dokončeno
poslední novinky