Cílem společnosti je poskytování komplexních služeb při realizaci investičních celků většího i menšího rozsahu s působností na území celé České republiky. Hlavní důraz klademe na vysokou úroveň veškerých prováděných činností a technickou odbornost. Kolektiv našich pracovníků je tvořen lidmi s dlouholetými zkušenostmi a odbornými znalostmi.

Hlavní činnosti společnosti:

Výstavba a rekonstrukce občanských a průmyslových objektů

 • výstavba občanských a průmyslových objektů
 • výstavba parkovišť a komunikací s různými povrchy
 • rekonstrukce průmyslových i obytných staveb
 • rekonstrukce interiérů

Revitalizace panelových domů

 • zateplování fasád budov vč. výměny oken
 • zateplování střešních konstrukcí
 • modernizace nebo inovace stávajících výtahů
 • výměna hlavních řádů inženýrských sítí

Dodávky stavebních celků včetně profesí

 • vodoinstalace
 • topení
 • plynoinstalace
 • elektroinstalace
 • slaboproudé rozvody
 • vzduchotechnika a klimatizace

Inženýrská a projekční činnost

 • prověření realizovatelnosti investičního záměru
 • vypracování všech stupňů projektové dokumentace staveb
 • vyřízení povolení potřebných k realizaci stavby
 • autorský dozor pro zajištění souladu realizace stavby s projektovou dokumentací
 • technický dozor investora při realizaci stavby
 • výběrová řízení pro investory

Zemní a výkopové práce

 • přípravné práce pro stavby
 • výkopy pro základy objektů, hrubé terénní úpravy, zahrnování
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě vč. rekonstrukcí
 • přípojky inženýrských sítí

 


Historie společnosti

 • Společnost byla založena v roce 1995 pod původním názvem M&R Trading s.r.o.
 • Od roku 2005 byly poskytované služby rozšířeny o inženýrskou a projekční činnost
 • V průběhu roku 2006 společnost zavedla integrovaný systém managementu dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • V březnu 2008 došlo ke změně názvu společnosti na současný – Gaudio s.r.o.
 
poslední novinky