O projektu

Sanace objektu Základní školy v Brně-Chrlice, celkem 200 m2.

Klient

Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
poslední novinky