Politika integrovaného systému managementu

Společnost Gaudio s.r.o. přijala integrovanou politiku k zajištění kvality a environmentu v rámci provádění staveb, jejich změn a odstraňování a v rámci projektové činnosti ve výstavbě. Společnost se zavazuje maximálně uspokojovat požadavky zákazníka, zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a chránit životní prostředí.

Ke splnění politiky kvality a environmentu se firma zavazuje:

  • k dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich služeb
  • jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti
  • udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001
  • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje
  • trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich odbornou způsobilost v otázkách kvality a ochrany životního prostředí
  • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky
  • v rámci nákupu upřednostňovat ekologicky šetrné materiály
  • dobře odvedenou prací pomáhat našim zákazníkům naplňovat jejich cíle
  • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem
  • vést otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí
 
poslední novinky